Skip to content Skip to navigation

Matematik

Matematik

Sayılarla başlayan yazı serüvenimiz aynı “süratle” devam ediyor.

Matematik

Asal sayılar, sadece kendisine ve 1’e bölünebilen doğal sayılardır. Bu sayılar 2, 3, 5, 7, 11 diye başlar ve sonsuza kadar uzar.

Matematik

Gençleri geleceğe yön veren bilim insanlarıyla bir masa etrafında buluşturarak bilimle aralarında köprü kurmayı hedefleyen Bilim Genç Kafe’nin yen

Matematik

Matematik ve matematiğin dili her ne kadar kuramsal ve kendine özgü araştırma yöntemleri ve işlemlerle açıklansa da teknolojideki gelişmeler ile d

Matematik

Yeni bir ürünün başarılı bir satış grafiği yakalayıp yakalayamayacağı hakkında fikir sahibi olabilmek için, ürün pi

Matematik

Sayılarla uğraşmak zorlu ve sabır gerektiren bir süreçtir.

Matematik

Matematikte en büyük sayıyı ifade etmek için sonsuz terimi kullanılır ve bu sayı ∞ sembolüyle gösterilir.

Matematik

Okul hayatında matematik ile ilgili en çok duyulan cümle muhtemelen “Bu öğrendiğim ne işe yarayacak?” sorusudur.

Matematik

El eski çağlardan beri insanların kullandığı en yaygın hesap aletlerinden biridir. Bu projede kağıt kalem kullanmadan el parmaklarıile, bazı p

Matematik

Bu projede her satırdaki katsayıları topladığımızda 2’nin katı olduğunu

Matematik

Modelleme yöntemi ile toplama-çıkarma işlemlerinin daha kolay öğretilebilmesi sağlanabilir.

Matematik

Bu projede büyük doğal sayılar için çarpma işlemlerinin daha kısa, anlaşılır ve kolay bir yöntem geliştirmeye çalışıldı.

Sayfalar