Skip to content Skip to navigation

Yerbilimleri

Yerbilimleri

Yanardağlar sebep oldukları lav akıntıları, zehirli gazlar ve kül bulutları ile büyük zararlara neden oluyor. Ancak bunlar kısa vadeli etkileri.

Yerbilimleri

Çöllerde ve kumsallardaki kum taneciklerinin oluşturduğu şekiller, kendiliğinden düzenlenme olgusunun doğadaki en ilgi çekici örneklerindendir.

Yerbilimleri

Kayaçlardaki manyetizma etkisine yönelik araştırmalar, Dünya’nın m

Yerbilimleri

Bataklıklar tanecikli yapıdaki maddelerden -örneğin kum- kilden ve sudan oluşan karışımlardır.

Yerbilimleri

Dinozorları hepiniz biliyorsunuz; neredeyse bir bina kadar kocaman ve sivri dişleri olan, o dev yaratıklar...

Yerbilimleri

Asya ve Avrupa kıtalarını raylı sistemle birleştirmek amacıyla yapılan Marmaray Projesi kapsamındaki kazılar, İstanbul’un tarihinin bilinenden çok

Yerbilimleri

Denizli’nin 6 km kuzeyindeki Laodikeia arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmalarında önemli bir yazıt bulundu.

Yerbilimleri

Yerküre birkaç katmandan oluşur. En dışta yerkabuğu, daha içte manto, en içte ise çekirdek vardır.

Yerbilimleri

Doğa harikaları olarak da bilinen bazı yeryüzü şekilleri her zaman insanların ilgisini çekmiştir.

Yerbilimleri

Karbon-14, karbon elementinin doğal olarak bulunan üç izotopundan biri.

Yerbilimleri

Hidrotermal bacalar, su ve gaz fışkırtan sıcak su kaynaklarının okyanus tabanında yer alan benzerleridir.

Yerbilimleri

Volkanik faaliyetler sonucunda oluşan adalara bir yenisi daha eklendi.

Sayfalar