Skip to content Skip to navigation

 

Sahibi

TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin

Genel Yayın Yönetmeni

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Duran Akca (duran.akca@tubitak.gov.tr)
 

Yayın Yönetmeni

Dr. Bülent Gözcelioğlu (bulent.gozcelioglu@tubitak.gov.tr)
 

Yayın Danışma Kurulu

Doç. Dr. İlker Murat Ar
Bekir Çengelci
Serdar Kılıç
Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz
Doç. Dr. Zekeriya Mızırak
Doç. Dr. Metin Sezgin
 

Yazı ve Araştırma

Dr. Özlem Ak (ozlem.ak@tubitak.gov.tr)
Nurulhude Baykal (nurulhude.baykal@tubitak.gov.tr)
Pınar Dündar (pinar.dundar@tubitak.gov.tr)
Dr. Özlem Kılıç Ekici (ozlem.ekici@tubitak.gov.tr)
Dr. Mahir E. Ocak (mahir.ocak@tubitak.gov.tr)
Dr. Tuba Sarıgül (tuba.sarigul@tubitak.gov.tr)
İlay Çelik Sezer (ilay.celik@tubitak.gov.tr)
 

Redaksiyon

Mehmet Sığırcı (mehmet.sigirci@tubitak.gov.tr)
 

Çizer

Erhan Balıkçı (erhan.balikci@tubitak.gov.tr)
 

Mali Yönetmen

Kemal Tan (kemal.tan@tubitak.gov.tr)
 

İdari Hizmetler

Mehmet Akif Şenyıl (mehmet.senyil@tubitak.gov.tr)