Skip to content Skip to navigation

Elektron Bulutu

Dr. Mahir E. Ocak
20/07/2015 - 16:42

Klasik fizik, bir nesnenin herhangi bir andaki konumu ve momentumu biliniyorsa hareket yasaları kullanılarak o nesnenin geçmişteki ya da gelecekteki konumunun ve momentumunun da hesaplanabileceğini söyler. Ancak kuantum mekaniğinin geçerli olduğu atomaltı ölçekte bu mümkün değildir. Heisenberg belirsizlik ilkesi bir parçacığın konumunun ve momentumunun aynı anda belirli bir kesinlikle bilinemeyeceğini söyler. Üstelik kuantum mekaniğinin en çok kabul gören yorumu olan Kopenhag yorumuna göre parçacıkların konumları ve momentumlarındaki belirsizlik bilgi eksikliğinden kaynaklanmaz. Sistem üzerinde ölçüm yaparak sistemin çeşitli özelliklerini belirlemek mümkündür. Örneğin ölçüm yaparak bir parçacığın konumu ya da momentumu belirlenebilir. Ancak ölçümden önce parçacığın belirli bir konumu ya da momentumu yoktur. Bu durum atomlardaki elektronlar için de geçerlidir. Elektronları bir çekirdeğin etrafında dönen, belirli bir konumu ve momentumu olan noktasal parçacıklar gibi düşünmemek gerekir. Bu yüzden modern atom kuramında çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan değil çekirdeğin etrafındaki elektron bulutundan bahsedilir. Aşağıdaki videoda elektron bulutu ile ilgili bir canlandırmayı görebilirsiniz.

 

 

 

İlgili İçerikler

Fizik

Montreal Üniversitesindeki Ötegezegen Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanları üç yıl önce keşfettikleri, Dünya’ya yaklaşık 111 ışık yılı mesafedeki K2-18 sistemindeki bir gezegenin atmosferinde su buharı tespit etti.

Fizik

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci kolu tarafından düzenlenen Boğaziçi Enerji Zirvesi’nin beşincisi 16 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Fizik

Çoğu zaman farkında olmasak da dalga ve dalga hareketinin yaşamın ve hayatımızın her alanında etkisi var. Bazen hayatımızı kolaylaştıran dalgaların bazı zaman da yıkıcı etkileri ile karşılaşıyoruz. Peki, dalgalar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?

Fizik

Nobel Fizik Ödülü’nün 2019 yılı sahipleri Princeton Üniversitesinden James Peebles, Cenova Üniversitesinden Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesinden Didier Queloz oldu.

Fizik

Bilim insanları, günlük hava tahmini için çeşitli gözlemler ve ölçümler yapar. Bunların arasında rüzgâr hızı ölçümleri de vardır. Rüzgârın hızını ölçen aletlere anemometre (rüzgârölçer) denir. Bu etkinliğimizde maliyeti uygun malzemeler kullanarak bir rüzgârölçer tasarlayacağız.

Fizik

Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN) projesi sayesinde Türkiye’nin linyit kömürleri sıvı akaryakıtlara ve değerli kimyasal maddelere dönüştürülebiliyor. Böylece düşük enerji içeriğine sahip linyit kömürlerinin etkin, verimli ve çevre dostu bir şekilde ekonomiye kazandırılması mümkün olabilecek.

Fizik

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Breakthrough Ödülleri’nde temel fizik alanındaki ödülün sahibi ilk karadelik görüntüsünün elde edilmesi çalışmasını gerçekleştiren araştırmacılar oldu. Ödül kazanan araştırmacılar arasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel de bulunuyor.

Fizik

Ay'a ulaşmamızı sağlayan en önemli teknolojilerden biri roketlerdi. Peki, roketler nasıl çalışıyor? Deneyler köşesinin bu etkinliğinde bir araba tasarlayarak Newton'un hareket yasalarını ve roketlerin çalışma prensibini öğreniyoruz.

Fizik

Söz konusu elektronlar, protonlar gibi “noktasal” parçacıklar olduğunda aynı işaretli elektrik yüklerinin birbirini ittiği, zıt işaretli elektrik yüklerinin birbirini çektiği bilinir. Ancak çok sayıda elektrik yüklü noktasal parçacığın bir araya gelmesiyle oluşan “bileşke” parçacıklarda durum farklıdır. 

Fizik

Danimarkalı gökbilimci Ole Christensen Romer, ışık hızını belirlemek için çalışmalar yapan ilk bilim insanlarından biridir. Romer, yaptığı uzun süreli gözlemler sonucunda Jüpiter’in uydularından Io’nun iki tutulması arasında geçen zamanlarda farklılıklar tespit etti.