Skip to content Skip to navigation

Konya Bilim Merkezi İslam Bilim Tarihi Yaz Okulu

Nurulhude Baykal
16/02/2017 - 10:04

Geçen senenin yaz tatilinde, Konya Bilim Merkezi’nde diğer bilim merkezleri ve okullara örnek olacak bir organizasyon düzenlendi. 12 Temmuz - 20 Ağustos 2016 tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi’nde, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nden 12 ortaöğretim öğrencisi için yaz okulu programı yapıldı.

Yaz okulu programı çerçevesinde öğrencilere temel düzeyde bilim tarihi dersleri verildi. Coğrafya, astronomi, kimya, fizik, tıp, matematik gibi temel disiplinlerde Müslümanların gerçekleştirdiği bilimsel hareketler, oluşumlar ve bunların tarihsel süreçlerinin işlendiği derslerde Orta Çağ eğitim kurumları, geometrik desenler, simya, madencilik ve deprem gibi özel temalara da değinildi. Ayrıca bu disiplinlerin günümüz dünyasındaki önemi ve teknolojiye katkısı da vurgulandı.

Derslerin yanı sıra parfüm yapma, geometrik desenler çizme, gece gökyüzü gözlemi gibi farklı alanlarda çeşitli atölyeler de düzenlendi ve bu etkinliklerin sonunda sunmak üzere katılımcıların türlü projeler yapması ve böylece programı benimsemeleri amaçlandı.

Program kapsamında İslam medeniyetinin altın çağı (700-1700) süresince Arapçanın bilim dili oluşundan kâğıdın imalatına, Cabir’in sülfürik asidi icat etmesinden Elhamra’da altın oranın keşfine kadar birçok konu derslerde işlendi. İslam’ın bilime katkısının yanı sıra bilimin de Müslüman kültür havzasına katkısı ve bu katkıların ekonomik, psikolojik ve sosyolojik boyutları da derslerin içeriğine dâhil edildi. Harezmî, Birunî, İbnu’l-Heysem gibi bazı önemli Müslüman bilim insanlarının bu süreçteki rolleri anlatıldı ve bugün onların mirasından nasıl bir rol-model ortaya çıkarılacağı üzerinde öğrencilerin fikir yürütmesi sağlandı.

Yaz okulunda İslam bilim tarihi incelemeleri yapılırken geçmişle övünmekten veya maziye nostaljik bir özlem duymaktan çok, geçmişin mirası üzerinde düşünme ve o zamandan bugüne dersler çıkarma hususunun altı çizilerek, öğrencilerin tüm insanlığın ortak ürünü olan medeniyetin oluşmasında kendi kültürümüzün rolünü tespit etmeleri ve katkıları geliştirmeye yönelik ne tür çalışmalarda bulunabilecekleri konusunda teşvik edilmeleri hedeflendi. 

 

 

İlgili İçerikler

Sosyal Bilimler

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004, 4005, 4006 ve  4007 başvuruları başladı.

Sosyal Bilimler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılmak için profesyonel olmanıza gerek yok! Yaşınız 12-18 arasında ise ve fotoğrafa meraklıysanız yarışmaya başvurabilirsiniz.

Sosyal Bilimler

Eylül ayının #Saatler konulu en beğenilen fotoğrafı Rana Nur Alver’e ait Kitap Okuma Zamanı.

Sosyal Bilimler

Tam adı Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Turhan bin Uzluk el-Fârâbî el-Türkî olan ve Batı’da Alpharabius veya Avennasar olarak tanınan Fârâbî, 870 yılında Türkistan’ın Fârâb (Otrar) şehri yakınlarındaki Vesiç kasabasında doğmuştur. 

Sosyal Bilimler

826’da Harran’da doğmuştur. Bu şehrin çok sayıda bilgin yetiştiren seçkin bir ailesine mensuptur. Çocukluğu ve gençliği Harran’da geçmiştir.

Sosyal Bilimler

721 yılında, bilginler diyarı Horasan’ın Tûs şehrinde doğmuş, hayatının büyük kısmını Kûfe’de geçirmiştir. Eczacı olan babasından bitkileri ve bunların iyileştirici etkilerini hayli iyi öğrendiği kabul edilir.

Sosyal Bilimler

Tam adı Ebû Ca’fer Muhammed b. Mûsâ el-Hârezmî’dir. İsmi Batı kaynaklarında Alkarismi, Algoritmi, Algorismi veya Algorism şeklinde geçer.

Sosyal Bilimler

Tam adı Ebu’l Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesîr el-Fergânî’dir. Batı’da Alfraganus adı ile tanınır. Türkistan’ın, günümüzde Özbekistan sınırları içinde kalan Fergâna bölgesinin yetiştirdiği önemli bilginlerden biridir.

Sosyal Bilimler

Uzay gemisine benzeyen bu etkileyici görüntü bir buluta mı ait? ABD’nin Kolarado eyaletinde Sanford şehrinde çekilen bu fotoğraf az rastlanan bir fırtına türü olan süper hücreli fırtınayı gösteriyor.

Sosyal Bilimler

Bilim Genç Fotoğraflar köşesinde temmuz ayında objektiflerinizi yaşadığınız ya da daha önce ziyaret ettiğiniz şehirlere, ilçelere ya da köylere özgü değerlere odaklamanızı istemiştik.