Sosyal Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Tulga Albustanlıoğlu
08/08/2019 - 16:54

Göbeklitepe Uygarlık Tarihini Yeniden Yazıyor

Geçmişi günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar uzanan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nda yapılan kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Göbeklitepe uygarlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirebilir.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 18 km uzaklıktaki Örencik köyü yakınlarında bulunan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nda yapılan kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Uygarlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirecek Göbeklitepe’nin geçmişi günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Hitit, Lidya, Sümer gibi Mezopotamya uygarlıkları ve Maya uygarlığı Göbeklitepe’den binlerce yıl sonra ortaya çıktı.

data-cke-saved-src=https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gobeklitepe_arkeolojik_alani.png

German Archaeological Institute (DAI) - Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nın havadan çekilen fotoğrafı

Buzul Çağı’nın sona erdiği Paleolitik Çağ’da (Eski Taş Çağı olarak isimlendirilir) yaşayan insanlar avcılık ve toplayıcılık ile yaşamalarını sürdürüyordu. İnsanların tarım, seramik kaplar, yazı ve tekerlek ile henüz tanışmadığı ve yük hayvanlarının ehlileştirilmediği bu dönemde Göbeklitepe’de bulunan devasa anıtların nasıl yapıldığı hâlâ gizemini koruyor. Çünkü bu anıtları inşa edebilmek için insanların son derece gelişmiş ve sistemli bir şekilde birlikte çalışması ve iş bölümü yapması gerekir. Yani gelişmiş bir toplumsal düzene ihtiyaç duyulur. Göbeklitepe tapınakları Mısır’da bulunan piramitlerden daha küçük olmasına rağmen onlardan 7000 yıl önce yapılmış. Piramitlere benzer şekilde Göbeklitepe’deki anıtların inşa edilmesi için gelişmiş bir organizasyon becerisi gerekiyor.

Bugüne kadar bilim insanları genellikle insanların toprağı ekip biçmeyi öğrenmesinin yani tarım sürecinin başlamasının yerleşik hayata geçilmesine ve dini yapılar inşa edilmesine olanak tanıdığını düşünüyordu. Küçük yerleşimler şehirlerin, şehirler ise uygarlıkların ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştu.

data-cke-saved-src=https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gobeklitepe_arkeoloji.jpg

German Archaeological Institute (DAI)

Göbeklitepe'de bugüne kadar yaklaşık 80.000 metrekarelik yani yaklaşık olarak 11 futbol sahasını kaplayacak bir alanda kazı çalışmaları yapıldı ve toprak altı görüntüsü elde edildi. Bu çalışmalar sonucunda Göbeklitepe’de daire şeklinde altı tapınak ortaya çıkarıldı. Henüz kazı yapılarak toprak üzerine çıkarılmayan 14 tapınak bulunuyor.

Daire şeklindeki anıtsal yapıların çevresi taş duvarlarla örülmüş. Taş duvarların arasına belirli aralıklarla T şeklinde küçük sütunlar yerleştirilmiş. Yapıların ortasında ise yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 16 ton ağırlığında iki büyük taş sütun yer alıyor.

data-cke-saved-src=https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gobeklitepe_erhan_balikci.jpg

Göbeklitepe’de bulunan sütunların üzerinde yaban hayvanlarının tasvirleri alıyor. Büyük taş sütunların üzerinde kolları ve elleri gösteren kabartmalar yer aldığından T şeklindeki taşlar insanlara benzetiliyor.

data-cke-saved-src=https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gobeklitepe_sanliurfa.jpg

Göbeklitepe’yi inşa eden insanların yaşadıkları çağın çok ilerisinde mühendislik bilgisinin yanı sıra bu taşları şekillendirebilmek için jeoloji bilgisine de sahip oldukları düşünülüyor.

Göbeklitepe’deki kazı ve araştırmaların sonucunda çok sayıda hayvan kemiğine rastlandı. Bu bilgiler Göbeklitepe’de yaşayan insanların avcılık ve toplayıcılık ile uğraştığını kanıtlıyor. Dolayısıyla bu insanların Neolitik ya da Yeni Çağ/Cilalı Taş Devri olarak isimlendirilen tarım sürecinden önceki bir dönemde Göbeklitepe’de yaşadığını söyleyebiliriz. Oysa günümüze kadar kabul gören kurama göre böylesine yapıları inşa edebilmek için insanların yerleşik tarım toplumuna geçmiş olması gerekiyordu.

Göbeklitepe’deki tapınakları kullanan insanlar daha sonra bu yapıları gömmüşler. Gömülen tapınakların üzerine daha küçükleri yapılmış. Bu süreçte tapınakların da değişime uğradığı görülüyor. 10.000 yıl önce yapay bir tepeye (höyük) dönüşen Göbeklitepe, 1995’te başlayan kazılarla gün yüzüne çıkarıldı.

Tapınaklar 1000 yılı aşkın bir süre boyunca bölgedeki kültürel yaşamın merkezinde yer almış, hem dinsel bir merkez hem de fikirlerin paylaşıldığı bir toplanma yeri işlevi görmüş. Günümüzde Göbeklitepe uygarlık tarihinin akışını değiştiren ve gizemini korumaya devam eden dünyanın en önemli arkeolojik alanı olarak dikkat çekiyor.

Kaynaklar:

  • Schmidt, K., Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbeklitepe - En Eski Tapınağı Yapanlar, Çev.: Rüstem Arslan, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, 2018.
  • Albustanlıoğlu, T., “Uygarlık Tarihinin Karakutusu: Göbeklitepe” Bütün Dünya Dergisi, Sayı 2017/8, s.88-94, 2017.
  • Collins, A., Göbeklitepe Tanrıların Doğuşu, Çev.: Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2016.
  • Plegge, J., Turkish Stonehenge: Gobekli Tepe, Plegge Enterprises, North Dakota, 2012. 
Yazar Hakkında:
Dr. Öğr. Üyesi  Tulga Albustanlıoğlu
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Zeugma ve Erythrai Kazıları Heyet Üyesi

Sosyal Bilimler

Satranç köşesinde bu ay Eylül 2022 probleminin çözümüne ve Ekim 2022 problemine yer veriyoruz.

Bilim Genç olarak ekim ayında objektiflerinizi “jeoçeşitlilik” temasına odaklamanızı istiyoruz. Fotoğraflarınızı Bilim Genç’te paylaşırken etiket bölümüne #Jeoçeşitlilik yazmayı unutmayın.