Proje Kutusu

Fizik-Kimya-Matematik

Ayakkabı parlatma aparatı projesi ile DC motor ve elektrik devre elemanları kullanarak, elektrik...

Projemizde saydam, yarı saydam ve opak maddelerin özelliklerini daha etkin bir şekilde anlatmak...

Bulut Odası, yüklü parçacıkların izlerini görünür hale getiren bir aygıttır.

Bu etkinliğimizde şırıngaların içine su doldurarak, serum boruları ile bağlantılı olacak şekilde...

Projemize gastroenteroloji uzmanlarının endoskopi alanında yaşadığı problemleri çözme amacıyla...

Deniz üzerindeki katı atıkları toplamak için görüntü işleme yöntemini kullanarak gerçekleşti

Bu çalışmanın çıkış noktası, eriyonit mineralinin yaygın olduğu alanlarda , akciğer kanseri...

Bu projede basit bir mıknatıs sistemiyle oluşturulabilecek, çok fazla elektrik enerjisi ve doğal...

Bu projede hırsızların görsel ve işitsel uyarı verilerek kaçmaları sağlanmaktadır.

Sayfalar

  • / 51